نحوه انتخاب سایز

با توجه به اینکه پیراهن نقش اصلی را در انتخاب سایز ایفا می کند،همچنین شلوار و کشاله های دوچرخه سواری از جنس استرج هستند به راحتی می توان از روی اندازه پیراهن سایز مناسب خودتان را انتخاب کنید.توصیه کارن اسپرت بایک ابتدا اندازه دقیق دور سینه و سپس شانه تا کمر به سانتیمتر می باشد، طبق چارت سایز
هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.