ست های کوتاه

SCOTT GIANT .SpecialezdCannondale. SKY. MERIDA. LOTTOIAMSAXONalini.Castelli


مقایسه کالا (0)


218کستلی1

218کستلی1

1-جنس پارچه سوزنی خنک مرغوب2-پد آنتی باکتریال3-دمپاکشی زیپ دار4- مچ دست کشی 5-دور کمر کشی ، زیپ پیراهن مرغوب..

900,000تومان

216

216

BMC  new 1- دور کمر پیراهن کش دار ژله ای2- دور ران  و بازو کش سیلکونی3- زیپ SBS4-  پد  آنتی شوک COOLMAX   ..

1,000,000تومان

217ونزو

217ونزو

1-جنس پارچه سوزنی  فوق العاده خنک  و مرغوبزیر بغل تنفسی2-پد آنتی باکتریال3-دمپاکشی زیپ دار4- مچ دست کشی 5-دور کمر کشی ، زیپ پیراهن مرغوب..

900,000تومان

218کستلی 2

218کستلی 2

1- جنس پارچه سوزنی خنک مرغوب 2- پد آنتی باکتریال   دوبنددار عالی و مناسب 3- دمپاکشی زیپ دار 4- مچ دست کشی 5- دور کمر کشی ، زیپ پیراهن مرغوب..

900,000تومان

218کستلی 3

218کستلی 3

1-جنس پارچه سوزنی خنک مرغوب2-پد آنتی باکتریال3-دمپاکشی زیپ دار4- مچ دست کشی5-دور کمر کشی ، زیپ پیراهن مرغوب..

900,000تومان

247

247

ست اسپیشیال  1- دور کمر پیراهن کش دار ژله ای2- دور ران  و بازو کش سلیکونی3- زیپ SBS4-  پد  آنتی شوک COOLMAX..

1,000,000تومان

248

248

ست  بورا1- دور کمر پیراهن کش دار ژله ای2- دور ران  و بازو کش سلیکونی3- زیپ SBS4-پد  آنتی شوک COOLMAX..

1,000,000تومان

249

249

ست ترینکس1- دور کمر پیراهن کش دار ژله ای2- دور ران  و بازو  کش سلیکونی3- زیپ SBS4-  پد  آنتی شوک COOLMAX..

1,000,000تومان

203

203

محصول تایوان1-جنس پارچه سوزنی خنک مرغوب2-پد آنتی شوک و ژله ای3-دور ران  کشی مرغوب4- کمر کش و زیپ پیراهن عالی SBS..

1,100,000تومان

204

204

محصول تایوان1-جنس پارچه سوزنی خنک مرغوب2-پد آنتی شوک 3-دور ران  کشی مرغوب4- کمر کش و زیپ پیراهن عالی SBS..

1,100,000تومان

205

205

محصول تایوان1-جنس پارچه سوزنی خنک مرغوب2-پد آنتی شوک 3-دور ران  کشی مرغوب4- کمر کش و زیپ پیراهن عالی SBS..

1,100,000تومان

206 اسپیشیال

206 اسپیشیال

1-جنس پارچه سوزنی خنک مرغوب2-پد ژله ای و آنتی شوک3-دور ران و بازو کشی مرغوب4- کمر کش و زیپ پیراهن SBS..

920,000تومان

202

202

ست کوتاه جاینت    1-جنس پارچه کشی استرج  خنک مرغوب  2-پد آنتی شوک  3-دور ران و بازو کشی مرغوب  4- کمر کش و زیپ پیرا..

1,000,000تومان

201 رنکینگ جهانی

201 رنکینگ جهانی

TAIWAN1-جنس پارچه سوزنی خنک مرغوب2-پد آنتی شوک4- کمر کش و زیپ پیراهن عالی SBS..

1,100,000تومان

207 اسپیشیال

207 اسپیشیال

1-جنس پارچه سوزنی خنک مرغوب2-پد ژله ای3-دور ران و بازو کشی مرغوب4- کمر کش و زیپ پیراهن عالی..

880,000تومان

208کوئیک استپ

208کوئیک استپ

1-جنس پارچه سوزنی خنک مرغوب2-پد ژله ای 3-دور ران و بازو کشی مرغوب 4- کمر کشی و زیپ پیراهن عالی..

880,000تومان

نمايش 1 تا 16 از 53 (4 صفحه)