درباره ما

کارن اسپرت بایک فعالیت خود را از سال 1390  شروع  و تلاش برای معرفی رشته دوچرخه سواری و همچنین خدمت به این ورزش مفرح و دوست داشتنی  را در نظر داشته و خواهد داشت.